Κύριε διευθυντά

Συναχθήκαμε στην προς Δυσμάς α­κραία Μεγαλόνησο της Ελλάδος, την καλλίφημη Κέρκυρα, όπου υπήρξε, η καθ' Ομηρον ιδεατή πολιτεία, η θρυλούμενη των Φαιάκων, για να προ­σκυνήσουμε τη γενέτειρα και να τι­μήσουμε τη μνήμη του Ιωάννου Κα­ποδίστρια, κορυφαίου των Ελλήνων του ΙΘ' αιώνα. Κατά οιονεί συμβολική συ­γκυρία η καταγωγή του είχε ρίζα και α­πό την προς Ανατολάς ακραία Μεγα­λόνησο της Ελλάδος, την καλλίφημη επίσης Κύπρο, μυθική γενέτειρα της Αφροδίτης, όπου στον τέταρτο π.Χ. αι­ώνα άσκησε με τόσο έξοχο τρόπο την πολιτική εξουσία ο θρυλικής ηθικότητας ηγέτης Ευαγόρας. Ο Ιωάννης Καποδίστριας ως ρυθμιστής δεξιοτέχνης της εξωτερικής πολιτικής της ρωσικής αυτοκρατορίας, αν και μη Ρώσος, αλλά Έλλην, υπήρξε το 1815 ο μεγαλουργός αρχιτέκτων της πανευρωπαϊκής   ειρήνης  και ταυτόχρονα προστάτης ιδιαί­τερα της ηττημένης Γαλλίας, ενώ το 1814 είχε προστατεύσει την Ελβετία. Το 1821 στη Διάσκεψη του Λάυμπαχ έσωσε την Ελληνική Επανάσταση, με το ρω­σικό veto, από την εναντίον της επέμ­βαση της  Συμμαχίας των ευρωπαϊκών τότε μεγάλων κρατών.

Την επέτειο ενός ιδιαίτερα σημαντικού ιστορικού σταθμού στην προσπάθεια που έκανε το νεοσύστατο Ελληνικό κράτος να σταθεί στα πόδια του, την πραγματοποίηση της Γ' Εθνοσυνέλευσης της Τροιζήνας, θα τιμήσουν και φέτος με λαμπρές εκδηλώσεις Νομαρχία Πειραιά και ο ομώνυμος Δήμος.

Tην Κυριακὴ της Τυροφάγου, την 1ην Μαρτίου ε.ε., στις 6.30’ μ.μ., στον Ι. Καθεδρικό Ναό  του Αποστόλου Παύλου έγινε η επίσημη υποδοχή της, μόλις συντηρημένης από ειδικό συντηρητή έργων τέχνης και αρχαιοτήτων, Ιεράς Εικόνας της Παναγίας της «Γλυκοφιλούσας», που άνηκε στον Πρώτο Κυβερνήτη της Ελλάδος Ιωάννη Καποδίστρια.