Από το 1821 και μετά, τα πολιτικά και στρατιωτικά γεγονότα, που συνδέονταν με την ελληνική Επανάσταση και τον αγώνα για την ανεξαρτησία, προκάλεσαν ένα μεγάλο ρεύμα φιλελληνισμού και ενδιαφέροντος για τα ελληνικά πράγματα. Το 1828 η γαλλική κυβέρνηση αποφάσισε να βοηθήσει τους Έλληνες στέλνοντας μια στρατιωτική αποστολή 14.000 ανδρών υπό τις διαταγές του στρατηγού Maison,Maison_Nicolas-Joseph που αποβιβάστηκε στις 29 Αυγούστου. Με τη μεσολάβηση του Edgar Quinet ,jean-baptiste-bory-de-saint-vincent-1778-1846 η βοήθεια αυτή συνοδεύτηκε από μία επιστημονική αποστολή, κατά το πρότυπο αυτής που είχε συνοδεύσει το εκστρατευτικό σώμα του Βοναπάρτη στην Αίγυπτο, και της οποίας το πιο αξιόλογο αποτέλεσμα ήταν η Description de l‘Εgypte.Η Επιστημονική Αποστολή, που έφτασε στο Μοριά το 1829, περιελάμβανε πολλές ειδικότητες : ένα τμήμα φυσικών επιστημών με επτά ερευνητές και ένα ζωγράφο, υπό τη διεύθυνση του συνταγματάρχη Bory de Saint-Vincent, ένα τμήμα αρχαιολογίας με τη συμμετοχή ειδικά του Qui­net, ο οποίος όμως λόγω ασθενείας πολύ σύντομα σταμάτησε να εργάζεταιαποτελεσματικά, και ένα τμήμα αρχιτεκτονικής υπό τη διεύθυνση του αρχιτέκτονα Blouet, στον οποίο οφείλουμε τα κυριότερα επιστημονικά αποτελέσματα της Αποστολής σε αρχαιολογικά θέματα, χάρη στην ποιότητα των αποτυπώσεων τους, η μελέτη των αρχαιοτήτων του Άργους πέρασε στο χώρο της επιστήμης. Η Επιστημονική Αποστολή του Μορέως παρέμεινε στην Ελλάδα από το Μάρτιο μέχρι το Νοέμβριο του 1829, τα μέλη της όμως πέρασαν από το Άργος σε διαφορετικές περιόδους : Ο Quinet την 1η Απριλίου (παρέμεινε μόνο έως τις 7 Απριλίου, επειδή προσεβλήθη από πυρετό), Ο Blouet και οι συνάδελφοι του της αρχιτεκτονικής επιτροπής στις 15 Ιουλίου, εκεί συνάντησαν το συνταγματάρχη Bory de Saint-Vincent, που είχε φτάσει πριν από αυτούς.

 
Πηγή
  • Michel Seve, « Οι Γάλλοι Ταξιδιώτες στο Άργος », Ecole Francaise D’Athenes, 1993.
  • Αργολική Αρχειακή Βιβλιοθήκη Ιστορίας & Πολιτισμού