Στην ενότητα αυτή θα παραθέσουμε τις πηγές που μας βοηθήσαν στην ανάπτυξη αυτού του διαδικτυακού μας τόπου. Εκτός της δεοντολογίας που τόσο στις μέρες αναφέρεται, παραθέτουμε τις πηγές αυτές και ως μια ένδειξη σεβασμού και ευγνωμοσύνης σε όλους όσους ασχολήθηκαν και μελέτησαν την ζωή και το έργο του Ι. Καποδίστρια.

Επιπλέον ελπίζουμε  οτι η ενότητα αυτή θα αποτελέσει μια καλή πηγή για όσους θέλουν να μελετήσουν και να ασχολήθούν με τη ζωή του Ι. Καποδίστρια.

Οι πηγές συνεχώς θα αυξάνονται και οι παραπομπές που θα καταγράφονται θα είναι ολοένα και περισσότερο.