Η εισήγηση του κ. Δημητρίου Μεταλληνού στις 24 Οκτωβρίου 2015 στο Δ΄ Διεθνές συνέδριο με θέμα : "Ελληνικός και Ευρωπαίκός Διαφωτισμός" που διοργάνωσε η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος για τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης.

Σὲ μιὰ ἐπιτυχημένη ἐκδήλωση, παρουσία πλήθους κόσμου, ἐκπροσώπων τῆς Ἐκκλησίας, τῶν ἀρχῶν, φορέων καθὼς καὶ συλλόγων παρουσιάστηκε ἐπίσημα τὸ Σάββατο 18 Ἀπριλίου στὸ Παπαστράτειο Μέγαρο τῆς ΓΕΑ Ἀγρινίου τὸ ἱστορικὸ ντοκιμαντέρ παραγωγῆς τοῦ σωματείου Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη καὶ τοῦ Ἀχελῶος Tv.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

Η ΖΩΗ, ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΓΚΩΜΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ”

       Μετὰ ἀπὸ ἔρευνα καὶ τηλεοπτικὰ «γυρίσματα» τριῶν ἐτῶν ἡ Ε.ΡΩ καὶ ὁ Ἀχελῶος Tv παρουσίασαν τὸ ντοκιμαντὲρ γιὰ τὴν ζωὴ τοῦ Ἰωάννη Καποδίστρια. Τὸν ἐξ ἀπορρήτων σύμβουλο καὶ ὑπουργὸ τοῦ αὐτοκράτορα τῆς Ρωσίας Ἀλεξάνδρου Α΄ καὶ μετέπειτα πρῶτο Κυβερνήτη τῆς Ἀνεξάρτητης Ἑλλάδας ποὺ ἔχει χαρακτηριστεῖ ἀπὸ Ἕλληνες καὶ ξένους κορυφαίους ἱστορικοὺς καὶ πολιτικοὺς ὡς: πρωτοστάτης τῆς ἑλληνικῆς παλιγγενεσίας, ἀσκητὴς τῆς πολιτικῆς, ἀγωνιστὴς τῆς Ὀρθοδοξίας, μάρτυρας τῆς Ρωμηοσύνης, κορυφαῖος τῶν Ἑλλήνων, μεγάλος ἀρχιτέκτονας τῆς πανευρωπαϊκῆς εἰρήνης καὶ μεταρρυθμιστὴς τῆς Γαλλίας καὶ τῆς Ἑλβετίας.

       Ἐμπνευστὴς καὶ πρωτεργάτης τῆς ἱστορικῆς καὶ πολιτιστικῆς παραγωγῆς, στὴ μνήμη τοῦ ὁποίου ἀφιερώθηκε ἡ πρώτη ἐπίσημη παρουσίασή της, εἶναι ὁ ἀείμνηστος Πρόεδρος τῆς τηλεόρασης τοῦ Ἀχελώου, Γεώργιος Μπόκας. Ὅπως συγκινημένος ἀνέφερε ὁ Δημήτρης Μπόκας, μέλος τοῦ ΔΣ τῆς Ε.ΡΩ καὶ μέλος τοῦ ΔΣ τοῦ Ἀχελώου, στὸν χαιρετισμό του, “Ὁ δρόμος εἶναι μακρύς, ἑνωμένοι ὅμως θὰ μπορέσουμε νὰ συνεχίσουμε τὸ ἔργο τῆς Ε.ΡΩ., τὴν προβολὴ τῶν πνευματικῶν μας ἀξιῶν”. Ἀναφερόμενος στὸν τηλεοπτικὸ σταθμὸ Ἀχελῶος ὁ κ Δ.Μπόκας εὐχαρίστησε τοὺς ἀφανεῖς ἥρωες τῆς προσπάθειας αὐτῆς, τὸ προσωπικὸ τοῦ σταθμοῦ, καὶ ἔκλεισε τονίζοντας ὅτι “θὰ συνεχίσουμε νὰ βαδίζουμε στὸν δρόμο ποὺ χάραξε ἐκεῖνος, τὸν δρόμο τῆς προσφορᾶς, ἔχοντας πάντα ὡς οδηγὸ τὰ λόγια του: Ὁ καλύτερος τρόπος νὰ νικήσεις τὸ κακὸ εἶναι νὰ προβάλεις τὸ καλό” .

EKDHLVSH1

Γιὰ τὸν Ἰωάννη Καποδίστρια μίλησαν ἀκόμα οἱ διακεκριμένοι Δημήτρης Μεταλληνός – Δρ Ἱστορίας-Θεολογίας τοῦ Ἰονίου Πανεπιστημίου, Ἐμμανουήλ Γιαννούλης, Πρωτοπρεσβύτερος Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Αἴγινας – Πτυχιοῦχος Νομικῆς καὶ Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ ἡ Μαρία Μαντουβάλου – Ἀναπληρώτρια καθηγήτρια τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

EKDHLVSH2Ὁ μεγάλος ἠθοποιὸς Κώστας Καστανᾶς, ὁ ὁποῖος ἀφηγεῖται τὴν ἱστορία τοῦ Καποδίστρια στὸ ντοκιμαντέρ, χαιρέτισε τὴν ἐκδήλωση ἀναφέροντας μεταξὺ ἄλλων: “ Ὁ Καποδίστριας γιὰ μένα εἶναι Ἱερὸ Πρόσωπο”.

EKDHLVSH3

Πρῶτος ὁμιλητὴς στὴν ἐκδήλωση ἦταν τὸ μέλος τῆς Ε.ΡΩ Δῆμος Θανάσουλας, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στὸ πνεῦμα προσφορᾶς ποὺ διέπει τὴν Ε.ΡΩ. καὶ τὸ ὁποῖο ἦταν καὶ τὸ πνεῦμα μὲ τὸ ὁποῖο λειτουργοῦσε ὁ ἀείμνηστος Γεώργιος Μπόκας.

EKDHLVSH4Ὁ κ. Μεταλληνός, Δρ Ἱστορίας-Θεολογίας τοῦ Ἰονίου Πανεπιστημίου, ἀναφέρθηκε στὴν Κερκυραϊκὴ καταγωγὴ τοῦ Καποδίστρια, καθὼς ἐπίσης ἀνέπτυξε τὸ θέμα “Ὁ Ρωμνιὸς Ἰωάννης Καποδίστριας ὡς ὁ κατεξοχὴν Ἑλληνορθόδοξος Ἡγέτης τῆς Πολιτικῆς Ἱστορίας τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ”.

EKDHLVSH5

Ἡ ἄφιξη τοῦ Καποδίστρια στὴν Αἴγινα ἦταν τὸ θέμα τὸ ὁποῖο ἀνέπτυξε ὁ π. Ἐμμανουήλ Γιαννούλης, ὁ ὁποῖος διακονεῖ στὸν Ἱερὸ Ναὸ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου (Μητροπολιτικὸς Ἱ.Ν. Αἴγινας), ὅπου καὶ ἔλαβαν χώρα ἡ Ὑποδοχὴ καὶ ἡ Ὀρκωμοσία τοῦ Πρώτου Ἐθνικοῦ Κυβερνήτη τῆς Ἑλλάδας, ἐνῷ ὁ Ἱερὸς αὐτὸς Ναὸς χρησιμοποιοῦνταν ἕως τότε ὡς “Βουλευτήριον”.

EKDHLVSH6

Ἡ Ἀναπληρώτρια καθηγήτρια τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Μαρία Μαντουβάλου ἀναφέρθηκε στὴν Ἀκτινοβολία τοῦ Καποδίστρια σὲ Ἑλλάδα καὶ ἐξωτερικό, ἐνῷ ἀνέπτυξε τὸ θέμα “Ὁ Καποδίστριας ὡς Σηματοδότης τοῦ Σήμερα”.

 Ἡ σπονδυλωτὴ ὀπτικοακουστικὴ παραγωγὴ χωρίζεται σὲ ἑπτὰ ξεχωριστὲς θεματικὲς ἑνότητες – ἐπεισόδια καὶ ἀποτελεῖ τὴν ἱστορικὴ καταγραφὴ τῆς ζωῆς, τοῦ ἔργου καὶ τῆς δράσης τοῦ πρώτου Κυβερνήτη τῆς Ἑλλάδας. Τὸ πρωτογενὲς ὑλικὸ τοῦ ντοκιμαντὲρ ἀποτελεῖται ἀπὸ κινηματογραφικὰ πλάνα, ἀρχειακὸ ὀπτικοακουστικὸ ὑλικὸ καὶ συνεντεύξεις ἐπιστημόνων, οἱ ὁποῖοι μελετοῦν τὸ ἔργο τοῦ Ἰωάννη Καποδίστρια. Ἡ μουσικὴ ἐπένδυση ἀποτελεῖται ἀπό κομμάτια τοῦ μεγάλου Ἕλληνα μουσικοσυνθέτη Σταμάτη Σπανουδάκη.

EKDHLVSH7

Τὴν συνοπτικὴ παρουσίαση τῶν ἑπτὰ ἐπεισοδίων τῆς παραγωγῆς ἔκανε ὁ Διευθυντὴς τῆς Τηλεόρασης τοῦ Ἀχελώου Κων/νος Ζαφείρης, ἐνῷ τὸν συντονισμὸ τῆς ἐκδήλωσης πραγματοποίησε τὸ Μέλος τῆς Ε.ΡΩ. καὶ συνεργάτης τοῦ Ἀχελώου Ἀνδρέας Μπλάνος.

EKDHLVSH8EKDHLVSH9

 Τὴν ἐκδήλωση ἔκλεισε μὲ χαιρετισμὸ ὁ Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας Κοσμᾶς, ἀναφερόμενος στὴν προσφορὰ τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης καὶ τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ Ἀχελῶος στὴν κοινωνία τὶς δύσκολες ἡμέρες ποὺ ὅλοι μαζὶ διανύουμε.

Πηγή : www.enromiosini.gr

Ο Πέτρος Παπαπολυβίου,, αναπληρωτής Καθηγητής Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας στο Πανεπιστημίο Κύπρου, παρουσιάζει στο κοινό της Λευκωσίας, τα σχέδια του Ιωάννη Καποδίστρια για τον Ελληνισμό.

Θα μπορούσαμε να πούμε πως ο Ι.Καποδίστριας ίσως να ήταν και ο μόνος πραγματικά 'ενωτικός' Κυβερνήτης της Ελλάδας όσον αφορά την Κύπρο και τον Ελληνισμό της ανατολής όταν δεν υπήρχε καν Ελληνικό κράτος.

Από την εκδήλωση: 'Καποδίστριας: Ένας διαχρονικά επίκαιρος κυβερνήτης',

Διοργανωτής: 'Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού'

 

 

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος σὲ συνεργασία μὲ τὴν Ἱερά Μητρόπολη Ἀργολίδος καὶ τὸ Δήμο Ναυπλιέων την Παρασκευή 30 Μαΐου, το Σάββατο 31 Μαΐου καὶ τὴν Κυριακή 1 Ἰουνίου 2014 διοργανώνουν στην Αθήνα και τὸ Ναύπλιο ἐκδηλώσεις  γιὰ τὴν προσωπικότητα τοῦ πρώτου Κυβερνήτη τῆς Ἑλλάδος Ἰωάννη Καποδίστρια, σύμφωνα μὲ τὸ ἀκόλουθο πρόγραμμα:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΜΑΪΟΥ - ΑΘΗΝΑ
 
Ημερίδα στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής Αθηνών.
 
Πρόεδρος Συνεδρίας: Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνάτιος, Πρόεδρος της Ε.Σ.Ε. Πολιτιστικής Ταυτότητας
17.00:Έναρξις της Ημερίδος. Χαιρετισμός του Μακαριώτατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου. Χαιρετισμός του Αντιπροέδρου της Ελληνικής Κυβερνήσεως και Υπουργού Εξωτερικών κ. Ευαγγέλου Βενιζέλου.
 
17.30-17.50:    Εισήγησις του Ελλογιμωτάτου κ. Ανδρέου Κούκου, Καθηγητού Νεωτέρας Ιστορίας στη Σχολή Εθνικής Αμύνης και Προέδρου Εταιρείας Μελέτης Έργου «Ιωάννη Καποδίστρια», με θέμα: «Η δυναμική της στρατηγικής του Ιωάννη Καποδίστρια από την αρχή της πολιτικής του σταδιοδρομίας στην Επτάνησο Πολιτεία έως την ίδρυση της Φιλομούσου Εταιρείας στην Βιέννη (1800-1814)».
 
17.50-18.10:    Εισήγησις του Αιδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Εμμανουήλ Γιαννούλη, Κληρικού της Ιεράς Μητροπόλεως Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης, με θέμα: «Η άφιξις του Καποδίστρια στην Αίγινα, η ορκομωσία της πρώτης επισήμου Ελληνικής Κυβερνήσεως στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό και η διετής άσκησις της κυβερνητικής εξουσίας από το νησί (18280 1829)».
 
18.10-18.30:   Εισήγησις του Δρ Χαραλάμπους Μηνάογλου, Μέλους της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Πολιτιστικής Ταυτότητας, με θέμα: «Η πολιτική θεωρία του Ιωάννη Καποδίστρια».
 
18.30-18.50:    Εισήγησις του Δρ Δημητρίου Μεταλληνού, Διδάσκοντος εις το Ιόνιον Πανεπιστήμιον, με θέμα: «Ο ελληνορθόδοξος ηγέτης Ιωάννης Καποδίστριας».
 
18.50:  Συζήτησις-λήξις της Ημερίδος.

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑΪΟΥ - ΝΑΥΠΛΙΟ19:00
-Ἔναρξις ἐκδηλώσεως εἰς τὸ Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Ναυπλίου
-Χαιρετισμός Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καρυστίας καὶ Σκύρου κ.κ. Σεραφείμ, Ἀντιπροέδρου τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου.
-Χαιρετισμός Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀργολίδος κ.κ. Νεκταρίου.
-Χαιρετισμός κ. Δημητρίου Κωστούρου, Δημάρχου Ναυπλιέων.
-Ὁμιλία ὑπό τοῦ κ. Βασιλείου Χαραμῆ, ἱστορικοῦ-φιλολόγου, τ. Προέδρου τοῦ Ἱδρύματος «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ» μὲ θέμα “Ὁ Καποδίστριας ὡς ὁ Ἐνσαρκωτής καὶ διάκονος τῶν ἀνθρωπιστικῶν ἀξιῶν”.
-Τὴν ὅλη ἐκδήλωση θὰ πλαισιώσῃ ἡ Χορωδία τοῦ Δήμου Ναυπλιέων.

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ - ΝΑΥΠΛΙΟ
07:00 -Συνοδική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία εἰς τὸν Μητροπολιτικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ναυπλίου, προεξάρχοντος τοῦΣεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καρυστίας καὶ Σκύρου κ.κ. Σεραφείμ, Ἀντιπροέδρου τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου.
-Καταληκτήριος ὁμιλία ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ.κ. Ἀνθίμου.

11:00 -Ὁδοιπορικό μνήμης τῶν συμμετεχόντων διὰ τῆς ὁδοῦ Βασιλέως Κωνσταντίνου πρὸς τὸν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος,ὅπου θὰ πραγματοποιηθῇ ἐπιμνημόσυνος δέησις ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ Ἰωάννου Καποδιστρίου.

 

eynardΔιημερίδα για τη συμπλήρωση 150 χρόνων από τον θάνατο του Ελβετού φιλέλληνα τραπεζίτη Ιωάννη - Γαβριήλ Εϋνάρδου (Λυών 1775 - Γενεύη 1863), θα πραγματοποιηθεί στην Κέρκυρα.

Για τον Εϋνάρδο, λοιπόν, που το 1827 είχε ανακηρυχθεί επίτιμος πολίτης της Ελλάδας για τις ευεργεσίες του και τη βοήθεια που είχε προσφέρει στην Ελληνική Επανάσταση, οργανώνει στην Κέρκυρα το σωματείο φίλων του Ιδρύματος «Μνήμη Aλμπέρ Κοέν, Κέρκυρα», την εκδήλωση αυτή, με την υποστήριξη της πρεσβείας της Ελβετικής Ομοσπονδίας στην Ελλάδα και της Εθνικής Τράπεζας.

Η διημερίδα θα γίνει στο νησί των Φαιάκων στις 28-29 Σεπτεμβρίου και περιλαμβάνει εκδηλώσεις στους χώρους των Παλαιών Ανακτόρων, όπου στεγάζεται το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης, στην Αναγνωστική Εταιρεία Κέρκυρας, στον κήπο με την προτομή του Ιωάννη Καποδίστρια έμπροσθεν του κτιρίου της Ιονίου Ακαδημίας, καθώς και στο Μουσείο Καποδίστρια στα περίχωρα της πόλης της Κέρκυρας.

«Είναι αναμφίβολο ότι ο φιλέλληνας Ιωάννης - Γαβριήλ Εϋνάρδος, επιστήθιος φίλος του Ιωάννη Αντωνίου Καποδίστρια, υπήρξε μια σημαντική ευρωπαϊκή προσωπικότητα του 19ου αιώνα», ανέφερε ο πρόεδρος του σωματείου Σπύρος Γιούργας, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. Και προσέθεσε: «Οικονομικός και διπλωματικός σύμβουλος των κραταιών της εποχής του, ο Εϋνάρδος δημιούργησε φήμη διεθνούς εμβέλειας. Η φιλία του με τον Κερκυραίο Ιωάννη Καποδίστρια απέβη σημαντική για το μέλλον της Ελβετίας στο Συνέδριο της Βιέν-νης και στη συνέχεια για τον αγώνα για την ανεξαρτησία της Ελλάδας. Ακόμη και μετά την δολοφονία του φίλου του Καποδίστρια, φρόντισε για την οργάνωση της Ελλάδας. Το σωματείο μας με τις εκδηλώσεις του θέλει να τιμήσει και να επαναφέρει στη μνήμη μας προσωπικότητες που βοήθησαν τον τόπο μας σε δύσκολες στιγμές και είχαν άμεση ή έμμεση σχέση με την Κέρκυρα».

Στη διημερίδα, που θα συνοδευτεί από μουσικές εκδηλώσεις της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κέρκυρας και του Μουσικού Τμήματος του Ιονίου Πανεπιστημίου, θα μιλήσουν μεταξύ άλλων ο πρέσβυς της Ελβετικής Ομοσπονδίας στην Ελλάδα Λ. Άμπεργκ και η Ελβετίδα ιστορικός Μ. Μπουβιέ - Μπρον. Επίσης, θα προβληθεί ταινία 15λεπτης διάρκειας για τη ζωή και το έργο του Ιωάννη - Γαβριήλ Εϋνάρδου, το οικογενειακό μέγαρο του οποίου, στη Γενεύη, αποτελούσε «στρατηγείο» του ευρωπαϊκού φιλελληνισμού στη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης του 1921, αλλά και πριν από αυτήν.

Ο Ι. - Γ. Εϋνάρδος είχε τεθεί επικεφαλής του φιελληνικού κομιτάτου της Γενεύης. Επίσης, είχε ενισχύσει οικονομικά την Ελληνική Επανάσταση και είχε συμβάλει καθοριστικά, ως γνωστόν, στη δημιουργία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας, της οποίας υπήρξε επίτιμος πρόεδρος.

Το σωματείο φίλων του Ιδρύματος «Μνήμη Aλμπέρ Κοέν, Κέρκυρα» αναδεικνύει με τις δραστηριότητές του το πολυσχιδές έργο του δια-πρεπούς λογοτέχνη, νομικού και ανθρωπιστή Αλμπέρ Κοέν (Κέρκυρα 1895 - Γενεύη 1981) και κατά διαστήματα οργανώνει και εκδη-λώσεις για το έργο άλλων διεθνών προσωπικοτήτων.

Χ.Κ.

Πηγή : corfupress