Η εκπομπή αναφέρεται στο θαύμα του παραλυτικού. Επιπλέον απαντά στα ερωτήματα ποιά η σχέση της αμαρτίας και της ασθενείας, πως η ψυχή κατακερματίζεται, ποιά τα ωφέλη των ασθενειών και πως αυτές πρέπει να αντιμετωπίζοντα απο τον άνθρωπο.

Η ασθένεια είναι μια πολύ σπουδαία αρχή για την άνοδο στην πνευματική ζωή.