Κάλαντα Κρήτης Πρωτοχρονιάς

Κάλαντα Ικαρίας Πρωτοχρονιάς

 

Κάλαντα Καπαδοκίας Πρωτοχρονιάς

 

Κάλαντα Ρόδου Πρωτοχρονιάς

 

Κάλαντα Χίου Πρωτοχρονιάς