Μ’ ἀνοιξιάτικα λουλούδια,
μυρωμένα, δροσερά,
μὲ παιγνίδια, μὲ τραγούδια,
μὲ φωνὲς καὶ μὲ χαρά,

τὸ λευκόμαλλο χειμῶνα
ἄς τὸν διώξωμε καὶ πάλι
κι ὁ καθένας ἂς τοῦ ψάλλῃ:
— Στὸ καλό, γεροχειμῶνα!
Στὸ καλό!

Οἱ ἀγροὶ ὅλοι φοροῦνε
καταπράσινη στολὴ
καὶ στοὺς κήπους, ποὺ ἀνθοῦνε,
κελαδεῖ κάθε πουλί.
Ὅλη ἡ φύσι λουλουδίζει
καὶ φωνάζουν τὰ παιδιὰ
μὲ χαρούμενη καρδιά:
— Στὸ καλό, γεροχειμῶνα!
Στὸ καλό!

Πηγή : Αναγνωστικό Γ΄Δημοτικού 1955