Για την ανάπτυξη της Βιομηχανίας δόθηκε ιδιαίτερο βάρος στην αξιοποίηση όλων των πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας με αποκορύφωμα τη δημιουργία βιομηχανίας για το σιδηρομετάλλευμα της Ερμιονίδας και τον ορυκτάνθρακα της Εύβοιας. Συνεστήθη πολυμελής Γαλλική επιστημονική επιτροπή για να μελετήσει το φυτικό, ορυκτό και αρχαιολογικό πλούτο της χώρας: «Επιτροπή συγκειμένη από λογίους του επιστημονικού καταστήματος της Γαλλίας και από μηχανικούς, διωρίσθη να μεταλλεύση την κλασσικήν γην της Ελλάδος και αυτοί μεν οι άνδρες θέλουσιν ενασχολείσθαι περί την έρευναν των όσα ανάγονται εις την Αρχαιολογίαν, την Γεωγραφίαν, τα επιστήμας και τας τέχνας».