Ποῦ πάει τὸ μικρουλάκι,
γιὰ ποῦ νὰ τρέχη μὲ χαρά;
μὲ τὴ σάκκα τὴν καινούργια
τὴν καθαρὴ ποδιά;
Ζωηρὸ καὶ χτενισμένο,
χαριτωμένο, καθαρό,
τρέχει μὲ χαρὰ μεγάλη
γιὰ τοῦ χωριοῦ μας τὸ σχολειό.
Γιὰ ἰδὲς ὀμορφιὰ καὶ χάρη
γιὰ ἰδὲς βῆμα ταχτικό,
καμαρώνει σὰ στρατιώτης,
ποὺ πηγαίνει στὸ στρατό!

 

Πηγή  : Αναγνωστικό Β' Δημοτικού 1949