Ὁ Διευθυντὴς τοῦ σχολείου εἶπε περίπου τὴν παρακάτω ὁμιλία:

Κυρίες καὶ Κύριοι, ἀγαπημένα μας παιδιά.

Συγκεντρωθήκαμε σήμερα ἐδῶ γιὰ νὰ τιμήσω με τὸ ἱερὸ σύμβολο τοῦ Ἔθνους μας, τὴν ἔνδοξη Γαλανόλευκη.

Κάθε Ἔθνος ἔχει τὴ δική του Σημαία.

Τὴ Σημαία μας, τὴ Γαλανόλευκη, τὴν ὕφανε ἡ Δόξα, τὴν ἐκέντησε ἡ ᾽Ελευθερία καὶ ὑπερήφανη κυματίζει καὶ διαλαλεῖ στὰ  πέρατα τῆς γῆς τὴν Ἑλληνικὴ τιμὴ καὶ τὸν ἡρωϊσμὸ τῆς φυλῆς μας,

Αὐτὴ στὰ χρόνια τῆς μαύρης σκλαβιᾶς ἐδυνάμωσε τοὺς γίγαντες τοῦ 21. Αὐτὴ ἐδιάβηκε τιμημένη καὶ ὑπερήφανη τὴν Ἤπειρο, τὴ Μακεδονία, τὴ Θρᾴκη, αὐτὴ ἐκυμάτισε στὴν Κρήτη καὶ στὰ νησιά. Αὐτὴ ἀγκάλιασε κάτω ἀπὸ τὶς δοξασμένες πτυχές της τὰ μαρτυρικὰ καὶ ἡρωϊκὰ Δωδεκάνησα.

Σὰν σήμερα, κάτω ἀπ’ τὴ γαλανόλευκη Σημαία καὶ μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, ὁ ῾Ελληνικὸς Στρατὸς ἐλευθέρωσε  στὰ 1912 τὴν ὄμορφη Θεσσαλονίκη, μὲ ἀρχηγὸν τὸν στρατηλάτη Βασιλέα Κωνσταντῖνον.

Περιμένει νὰ στηθῇ στὴν Κύπρο καὶ στὴν Ἤπειρο, ποὺ εἶναι ἀκόμη σκλαβωμένες.

Ἡ Σημαία μας συμβολίζει τὴν ῾Ελλάδα μας.  Τὸ λευκό της χρῶμα συμβολίζει τὸ χιάνι τῶν βουνῶν μας, τὸ γαλάζιο, τὸν ξάστερο οὐρανὸ καὶ τὰ γαλάζια πέλαγα τῆς Πατρίδος μας, καὶ ὁ σταυρὸς τὴν Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ θρησκεία μας.

Ζήτω τὸ Ἔθνος!
Ζήτω ὁ Βασιλεύς!
Ζήτω ἡ γαλανόλευκη Σημαία μας!

Ὅλοι ἐφώναξαν δυνατὰ «Ζήτωωωωω!» καὶ ἔκλεισε ἡ ἑορτὴ μὲ τὸν Ἐθνικὸν Ὕμνο.

Πηγή: ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ Γ' Δημοτικού 1955